Torda zajmuje się projektowaniem oraz tworzeniem oprogramowania komputerowego dostosowanego do potrzeb oraz wymagań Użytkownika – małych oraz średnich firm, organizacji oraz instytucji.

Na Państwa życzenie powstanie aplikacja, która:

  • ułatwi, skróci oraz w dużym stopniu zautomatyzuje wykonywanie codziennych czynności,
  • będzie gromadzić dane oraz informacje w sposób zorganizowany i usystematyzowany,
  • przetworzy Państwa dane i informacje w sposób zoptymalizowany do specyfiki prowadzonej przez Państwa działalności,
  • zwiększy komfort pracy oraz wydajność osób wykonujących obowiązki w zakresie obsługiwanym przez aplikację,
  • uwzględni w odpowiedni sposób stosowane przez Państwa oprogramowanie oraz systemy, a także zintegruje je ze sobą w stopniu zaspokajającym potrzeby.

Budowanie aplikacji odbędzie się w kilku podstawowych etapach:

  • rozpoznania oraz usystematyzowania potrzeb oraz czynności, które powinna wykonywać aplikacja,
  • współdziałania Państwa z naszą firmą, które zaowocuje określeniem możliwie precyzyjnych wymagań odnośnie przygotowywanego projektu,
  • zaprojektowanie aplikacji w sposób umożliwiający jej poprawne skonstruowanie,
  • wykonanie aplikacji według przygotowanego projektu,
  • wdrożenie programu w Państwa organizacji.

Po zakończeniu wdrożenia oraz w jego trakcie zapewnimy wsparcie techniczne nadzorujące działanie aplikacji oraz wspomagające użytkowników w pracy z aplikacją. Zapewnimy również system zgłaszania wszelkich uwag dotyczących zbudowanego oprogramowania.